Site Overview

mantinades.gr

mantinades.gr

Report updated on January 20, 2017

Κρητικές μαντινάδες. Η μεγαλύτερη συλλογή μαντινάδων στο internet.

Marketing Score

  • 76

SEO

Title Tag

Κρητικές Μαντινάδες | Mantinades.GR
Length: 53 Characters

Mantinades.gr has a perfect title tag.
Ideally, the title tag should be less than 65 characters.
The <title> tag is required in all HTML documents and it defines the title of the document. It tells both users and search engines what the topic of a particular page is. If your document appears in a search results page, the contents of the title tag will usually appear in the first line of the results. This can help users recognize if the page is likely to be relevant to their search.

Meta Description

Κρητικές μαντινάδες. Η μεγαλύτερη συλλογή μαντινάδων στο internet.

Mantinades.gr has a perfect meta description.
Meta descriptions can be of any length, but search engines generally truncate snippets longer than 160 characters. Ideally, meta descriptions should contain between 70 and 160 characters including spaces.
Although the meta description does not influence the search algorithm directly, it is an essential factor for improving click-through rate (CTR) on search results pages which further improves your rankings on search engines. The more people click on your page on search engines, the better your website will rank in Google and other search engines. Make sure to keep your Meta Description relevant to your content.

Headings
<H1> <H2> <H3> <H4> <H5>
1 0 4 9 42
<h1> Κρητικές Μαντινάδες
<h3> Καλώς ήρθαν οι φίλοι μας και κάμανε και κόπο, κι ’ρθανε κι ετιμήσανε τον εδικό μας τόπο.
<h3> Μαντινάδες της στιγμής
<h3> Πρόσφατα στο blog μας
<h3> Βρείτε μας στα Social Media
<h4> Ιντα να καμω τσι καρδιας...
<h4> Ιντα να καμω τσι καρδιας να μην παραπονατε αφου 'χει μονο βασανα και πικρες να θυμαται
<h4> Αντίπαλο τη μοίρα μου...
<h4> Αντίπαλο τη μοίρα μου και το θεο αν έχω, μες τη καρδιά εικόνισμα πως σ' εχω το κατέχω.
<h4> Τη σκέψη σου δεν ενοχλώ...
<h4> Τη σκέψη σου δεν ενοχλώ και μη φοβάσαι πράμα έτσι κι αλλιώς το έσβησες τ'ονείρου μου ένα θάμα
<h4> Κοίτα τα μάτια μου να δεις...
<h4> Κοίτα τα μάτια μου να δεις τον πόνο που μου δίνεις καθώς με τόση απονιά την πόρτα πίσω κλείνεις.
<h4> Επιλέξετε Κατηγορία Μαντινάδων
<h5> Αγάπη
<h5> Αστέρια
<h5> Βάσανα
<h5> Γάμος-Βάπτιση
<h5> Γνωμικές
<h5> Δάκρυα
<h5> Διάφορες
<h5> Επίκαιρες
<h5> Ερωτας
<h5> Ευχές-Εορταστικές
<h5> Ζωή
<h5> Ηλιος
<h5> Θάνατος
<h5> Καρδιά
<h5> Κατάρες
<h5> Κρήτη
<h5> Κύπρος
<h5> Λεβεντιά
<h5> Μάτια
<h5> Μαύρα Ρούχα
<h5> Μοίρα
<h5> Μοναξιά
<h5> Ξενιτιά
<h5> Οικογένεια
<h5> Ομορφιά
<h5> Ονειρα
<h5> Παράδοση
<h5> Παρανομία
<h5> Παράπονα
<h5> Πάσχα
<h5> Πολιτικές
<h5> Προσωπικές
<h5> Σατυρικές-Χιουμοριστές
<h5> Σεβντάς
<h5> Στρατός
<h5> Τεχνολογικές
<h5> Της παρέας
<h5> Υβριστικές-Ανήθικες
<h5> Φεγγάρι
<h5> Φιλία
<h5> Χρόνια Πολλά
<h5> Χωρισμός

We could detect document headings implemented on mantinades.gr's source code.
Heading tags indicate a header, a title of a section of the document.
Headings are defined with the <h1> to <h6> tags. <h1> defines the most important heading. Google assumes the heading tag contains important keywords relevant to your content. It is best to use your keywords in headings and make sure the <h1> tag contains the most important keyword

Content Quality

Your content should offer real value to users, something that is unique and relevant.

Google's primary goal is to provide their users with quality search results. Make sure you are producing quality content which is relevant to the user's search queries. Your content should offer real value to users, something that is unique and relevant. This will provide a reason for people to spend more than a few seconds on your page.
The benefits of investing in original and quality content go far beyond rankings.

Keywords Usage

This section of our tool shows the frequency of keyword usage within the page.
It is important to optimize your site for the right keywords. We recommend targeting both popular keywords and highly specific long-tail keywords that pertain to a narrow industry vertical. Popular terms are often difficult to rank for, especially as a new venture.
We suggest using a keyword research tool to find the right keywords for your business.

Keywords in Content
Keyword Total Title Desc <H>
mantinades.gr 5
... 4
blog 3
η 2
σε 2

This table highlights the use of keywords within content particularly in url, page content, title tag, meta description, header tags and image alt attributes. It is best to use your primary keyword once in some or all of the above mentioned areas.
Do not spread your keywords within the content over and over again as it is considered as Keyword stuffing by Google. We recommend using variations of those keywords and create different combinations. This creates a better chance of it to come up organically in the search.

Schema.org Structured Data

Mantinades.gr uses Schema Markup.
Schema.org is a set of extensible schemas that enables webmasters to embed structured data on their web pages for use by Google and other search engines. You can add this code to your HTML to improve the way your page is represented in Google and other search engines.
Structured data is the extra information that you see next to a website and meta description (which is produced as "rich snippets".)

Image Alt Tags

We found total 5 images.
1 alt tags are missing.

http://www.mantinades.gr/apple-touch-icon-57x57.png

We could find alternative text on most or all of the images.

Text/HTML Ratio
2.5 %

Text/HTML Ratio of mantinades.gr needs improvement
The text/HTML (also referred to as text/code) ratio is the percentage of actual text content found in a web page. A good text to HTML Ratio is anywhere between 25 to 70 percent - the more text you have, the better.
Although Text/HTML ratio does not influence the search engines directly, it is an essential factor for improving user experience, page load time and faster indexing which further improves your rankings on search engines.

WWW Resolve
Mantinades.gr resolves to a single URL.

The WWW Resolve is a redirection command in the server's configuration file to either force "www." before the domain name or remove it. As the search engines see both URLs(with www and without www) as being different, every page would be considered as duplicate. If you actually navigate to http://google.com, you will see that the URL immediately changes to http://www.example.com. That is a proper WWW Resolve.
Choose which version you want to be use and redirect the other to it. After doing this, you can also login to your webmaster tools account and notify them of the version you have selected.

Robots.txt
Mantinades.gr has a robots.txt file.

The robots.txt is a text file created to instruct web robots (search engine robots) which pages you would like them not to visit. For instance, if you have a development version of your site on the server, you would rather have it excluded from crawling in order to avoid duplicate content penalty.
It is mandatory to place robots.txt file in the main directory because otherwise search engine crawlers will not be able to find it.

XML Sitemap
Mantinades.gr has an XML Sitemap.

A XML Sitemap lists pages of a site accessible to search engine crawlers. It allows webmasters to include additional information about each URL: when it was last updated, how often it changes, and how important it is in relation to other URLs in the site. This allows search engines to crawl the site more intelligently.

URL Rewrite
Mantinades.gr has static, user-friendly URLs.

URL rewriting improves the usability and search friendliness of a site. It is the process of turning dynamic URLs to static URLs. Static URLs are known to be better than dynamic URLs as they tend to rank better in search engines.

URL Structure
Mantinades.gr makes use of hyphen in its URLs

A site's URL structure should be as simple as possible. Google highly recommends using hyphens (-) instead of underscores (_) in your URLs.

Blog
We have detected a blog on mantinades.gr

Blog posts have been consistently topping search results and attracting huge audience. It is important to have an active and well-written blog on your website as it adds value to your business. It further positions you as an expert in your field.

ARCHITECTURE

Site Crawlability
We could not find pages of mantinades.gr indexed in Google.

Crawlability is the ability for a search engine to crawl and index the pages of your site.

Content Blockers

Frames : No
Flash : No

Using frames or flash is a bad designing choice for building pages. Although frames are are valid in HTML, they make it hard for search engines to crawl your content. They also offer poor cross platform support making it difficult on mobile devices and tablets to view the page properly. We recommend to avoid the usage of frames and flash.

Indexed Pages

0

It is important to ensure that all your pages are getting found. We recommend using Google Search Console(previously Google Webmaster Tools) and see how many of your pages are getting indexed by Google.

Server IP
104.27.135.117
Server Location

The ideal server location depends on the quality of the hosting provider, their connection to the global communications network and the proximity to your target markets. We recommend hosting your website on a server which is geographically close to your users.

Canonicalization
rel=canonical tag not found.

Quite often, search engines index multiple pages with the same content. There are many ways duplicate versions of a page can come into existence. It is best to have only one version of a page to be available to search engines.
We recommend using rel=canonical tags and ensuring proper implementation of 301 redirects.

Technologies

Discover the technologies that are powering mantinades.gr

DocType
HTML5

Doctype defines which version of (X)HTML your document is actually using, and this is a critical piece of information needed by some tools processing the document.

W3C Validity

Warnings : 3
Errors : 14

W3C (World Wide Web Consortium) is an international community where Member organizations, a full-time staff, and the public work together to develop Web standards.
W3C Markup Validation Service allows Internet users to check HTML and XHTML documents for well-formed markup.

Encoding
Character encoding: UTF-8

It is recommended to alert the browser of the character set you are using. This allows the browser to display the data correctly.

USER EXPERIENCE

Click Through Rate

Κρητικές Μαντινάδες | Mantinades...

www.mantinades.gr/

Κρητικές μαντινάδες. Η μεγαλύτερη συλλογή μαντινάδων στο internet.

People have their doubts whether Click Through Rate impacts your search engine rankings but we are certain that click through rate is being used as a scale to define the search engine ranking position. This is based on an experiment performed by Team Uprank. This has also been unofficially confirmed by various Google search team employees.
It is best to create search snippets that drive clicks to relevant pages and build pages that make people stay on your site.
You can find the CTR metric for search queries in Google Search Console.

Domain
http://www.mantinades.gr
Length: 10 Characters

It is extremely important to choose the right domain name for your business. You want to make it as easy as possible for people to find your business.
We recommend keeping your domain name short in length.

Favicon

Favicon is a small square image (usually 16x16 pixels) associated with a URL that appears in a browser's address bar or next to the site name in a bookmark list.

Custom 404
We could not find a custom 404 page on mantinades.gr

A 404 page is what a user sees when they try to reach a non-existent page on your site (because they've clicked on a broken link or the page has been deleted).
We recommend creating a custom 404 page to keep your users engaged on your site and help them find the information they're looking for.

Load Time
0.69 seconds

Google considers page load time as an important search engine ranking factor as it has a direct impact on the user experience. The speed of your website has an effect on your sales as users expect a site to load in less than 3 seconds. This means you're not just losing out on search rankings but also on conversions from visitors currently on your site.

Speed Tips

Too bad, your website is using inline styles.
Perfect, your website doesn't use nested tables.
Too bad, your website has too many javaScript files (more then 7).
Too bad, your website has too many Css files (more than 5).

Page Size
80.36 KB

Page size refers to all the elements required to render your page. These elements include your HTML file, CSS, images and scripts. The size of the average web page on the world wide web is 1600K but we recommend limiting the page size to 500K for a better user experience.

Bounce Rate
  Sync From Google Analytics

Bounce rate is the percentage of visitors that open a website and leave before spending an amount of time that is deemed significant by the search engine.
Search engines track and monitor the traffic they send to your site and how users react to it. If your page doesn't provide relevant content, the users will leave the page in less than 5 seconds and you will end up having a very high bounce rate which will eventually decrease your rankings on search engine result pages.
According to Google, bounce rate is the percentage of single pageview visits to a website, the less the better.

Time On Site
  Sync From Google Analytics

Time on site is the average length of time that visitors spend on your page. It essentially shows you whether visitors actually spend time reading and/or interacting with your content.
Google actively measures how much time a user spends on your page in order to improve the quality of their search results. Higher time spent on your page means better SEO.
The ideal session duration varies according to industries. Google interprets a session duration less than two minutes to be undesirable. Average session duration over two minutes is good.

Language
el

Language Declaration is a way to specify what language a HTML document is in. Make sure your language declared is same as your language detected.

MOBILE

Avoid Landing Page Redirects
Your page has no redirects

Redirects trigger an additional HTTP request-response cycle and delay page rendering. We recommend using a responsive design instead of redirecting users to a separate mobile site(m.yoursite.com) as that leads to a slow mobile experience. In simpler terms, a responsive design means ensuring that the website is user-friendly whether it is being viewed on a phone, tablet, or a computer.

Mobile Viewport
Viewport specified

A viewport controls how a webpage is displayed on a mobile device. Without a viewport, mobile devices will render the page at a typical desktop screen width, scaled to fit the screen. A typical mobile-optimized site contains a meta viewport tag in the head of the document.

Mobile Typography
Page uses legible font sizes.

Ensure the text on your page is clear enough to read on the smallest and biggest screen sizes. Configuring a mobile viewport(as mentioned in the previous metric) will surely help as that will scale the font across various devices.

Leverage Browser Caching
Leverage browser caching for all cacheable resources

Browser caching means storing a site's images, css and javascript locally when a user visits the site. This is done to improve page load time and save resources when the user goes to another page on your site. To leverage your browser's caching means that you can specify how long browsers should keep the resource files stored locally. We recommend a minimum cache time of one week and preferably up to one year for static assets, or assets that change infrequently.

Above-the-fold Content
You do not have above-the-fold content properly structured

Above the fold is the portion of a Web page that is visible in a browser window when the page first loads. The portion of the page that requires scrolling in order to see content is called "below the fold."

Touchscreen Target Size
Certain tap targets(buttons, links) may be too small for a user to easily tap on a touchscreen

Tap targets are buttons, links or form fields that a user interacts with to do something on a touchscreen.

Minify Resources

Minify Resources (HTML, CSS and JavaScript)

Minify Css
Minify JavaScript
Minify Html

Minify is a process that removes any unnecessary data or characters that are not required for the code to execute. Minifying resources is a great way to speed up your site.

REVIEWS

Add Review
   Yes    No

REPORT

 

Copyright © 2018 Uprank. All rights reserved.